Πινακίδα σήμανσης ορθογώνιος με ξύλινο κοντάρι (περιλαμβάνεται 1 μαρκαδόδος)

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πινακίδα σήμανσης ορθογώνιος με ξύλινο κοντάρι (περιλαμβάνεται 1 μαρκαδόδος)

Διαστάσεις μαυροπίνακα: 45x27cm
Συνολικό ύψος: 73cm